Editie 2018

Het Nationaal congres Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp vond in 2018 plaats op maandag 4 juni 2018 in congreslocatie Domstad in Utrecht. Het congres was weer compleet uitverkocht! Volgend jaar kiezen we daarom voor een grotere locatie: De Reehorst in Ede.

Thema 2018: Van noodzaak en papier naar het hoe. Wat werkt?
Het gaat allemaal om het kind dat iets extra’s nodig heeft, maar hoe pakken we de gewenste samenwerking aan? En waarom willen we die samenwerking eigenlijk? Moeten we ons wel de vraag stellen of iets óf “onderwijs” óf “zorg” is? Hoe komen we tot een gezamenlijke visie, hoe spreken we elkaars taal en hoe komen we dan tot een integraal aanbod over de grenzen van beide sectoren heen?

 10:00 - 10:30 Openingslezing   Peter de Vries  Met ouders kom je verder
 10:30 - 11:15 Plenair Jelle Jolles Steun, sturing en inspiratie
 11:15 - 11:45 Koffie & thee    
 11:45 - 12:30 Parallel Bart van Kessel Iedereen aan boord!
   

Carine Thesingh &
Kobi Wanningen

Verbinding rondom het jonge kind
    Jacqueline van Swet e.a. Samen ontschotten
    LVAK Samenwerken rondom de meldcode
    Mariëtte van Leeuwen Haal jeugdzorg de scholen in
    Ilse van den Heuvel Verbindend gezag binnen het onderwijs
 12:30 - 13:30 Netwerklunch    
 13:30 - 14:00 Intermezzo Robin Feenstra & Ton Kemp   Zorg en onderwijs interacteren
 14:00 - 14:10 Wissel    
 14:10 - 14:55 Parallel

Bert Wienen &
Jan-Willem Dollekamp

Gemeente en onderwijs samen om tafel  
    Ruth Spijkerboer Grenservaringen in samenwerking
   

Dorien Graas &
Jantien Gerdes

Over de schutting!
    Hans Christiaanse Inspiratiesessie over armoede
    Ilse van den Heuvel Verbindend gezag binnen het onderwijs
 14:55 - 15:25 Pauze    
 15:25 - 15:35 Intermezzo Sandra van Kolfschoten Manifest Jeugdbeleid
 15:35 - 16:20 Plenair Steven Pont Van Persona tot Positie
 16:20 - 16:30 Afsluiting    
 16:30                  Netwerkborrel          

 

Editie 2017

Het Nationaal congres Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp vond in 2017 plaats op maandag 27 maart 2017 in congreslocatie Domstad in Utrecht. Het congres was compleet uitverkocht!

Sprekers

Marcel van Herpen, NIVOZ, Peter de Vries (CPS), Ron Benjamins (B&T), Cok Bakker, Universiteit Utrecht, Sabine Severiens (Erasmus Universiteit Rotterdam), Sharon Stellaard (Academische werkplaats), Anne-Sophie Schürmann (kinderpsycholoog), Wouter Hart, Verdraaide Organisaties,

 Foto kopie          00 Marcel Jeroen Jazet bew         WouterHart
Cok Bakker                                  Marcel van Herpen                Wouter Hart

Validatie

Het Nationaal Congres Onderwijs, Ouders & Jeugdhulp editie 2017 is gevalideerd door:

kodpuDEwqB   

 

                                
  

 

Programma 27 maart 2017

Tijd Onderdeel Spreker Onderwerp
09:30-10:00 Ontvangst    
10:00-10:05 Welkom Peter de Vries (CPS) Dagvoorzitter
10:05-10:50 Plenair 1 Wouter Hart Verdraaide Organisaties
10:50-10:55 Wissel    
10:55-11:55 Parallel 1 Ron Benjamins Maar daarna hoor je niks meer van ze.
  Parallel 1 Joris Spekle Leren met Ouders als middel tegen schooluitval
  Parallel 1 Sabine Severiens Lesgeven in de superdiverse klas
  Parallel 1 Hof, Bos-de Groot en van der Vinne Verbinding onderwijs-jeugdhulp
11:55-12:50 Netwerklunch    
12:50-13:00 Intermezzo Anne-Sophie Schürmann Wat als het schoolvak 'innovatie' zou bestaan?
13:00-13:45 Plenair 2 Marcel van Herpen Pedagogische Tact als antwoord op uitval en buitensluiten
13:50-14:50 Parallel 2 Sharon Stellaard Welke sturingsmodellen werken nu het beste in de relatie tussen gemeenten en zorg?
  Parallel 2 Peter de Vries (HU) Passend onderwijs met zorg
  Parallel 2 Levi van Dam De JIM 'Jouw Ingebrachte Mentor'
  Parallel 2 Elske de Kanter, Adriaan Verkade & Janet Schut Met outreachende integrale jeugdhulp weer naar school
14:50-15:15 Koffie/thee    
15:15-16:00 Plenair 3 Cok Bakker Kunnen 'dealen' met complexiteit.
16:00-16:00 Afsluiting Peter de Vries (CPS) Dagvoorzitter

 

Programma 2 juni 2016

Van samenwerken naar samen ontwikkelen

Start Einde Spreker  Onderwerp
09:30 10:00 Ontvangst  
10:00 10:40 Peter de Vries
 Effectieve samenwerking met ouders
10:40 11:20 Gijs van Rozendaal  Kindcentra2020: een realistisch perspectief
11:20 11:45 koffie/thee  
11:45 12:40 René Diekstra  ‘Triple O’: van verbinding tussen Ouders, Onderwijs en Omgeving
12:40 13:30 Netwerklunch  
13:30 14:05 Discussie met panel  Panel: René TrompMarijke VosJacobine Geel, Bert-Jan kollmer
14:05 14:45 Jacobine Geel  Over de ontwikkelingen binnen de GGZ
14:45 15:10 Koffie/thee   
15:10 15:50 Karin Noordanus  Over het snijvlak tussen Jeugd en Onderwijs via Passend Onderwijs
15:50 16:30 Harry Nijkamp  Regelgeving die onderwijs en jeugdzorg nodig hebben
16:30   Borrel