Bart van Kessel

Iedereen aan boord!
Samen werken voor kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt

Passend onderwijs en passende ondersteuning zien te realiseren voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is, brengt grote uitdagingen met zich mee. 
Dat het niet altijd lukt, ligt meestal niet aan de inzet of kennis en ervaring van de betrokken professionals. Ook geld en voorzieningen spelen zelden een doorslaggevende rol. Meestal staat de menselijke dynamiek in en rond gezin en klas, school en zorginstelling, bestuur en gemeente in de weg van de oplossing.
Hoe complexer de problematiek, des te meer partijen bij de situatie betrokken zijn. Juist die grote hoeveelheid betrokkenen kan het erg moeilijk maken een succesvolle oplossing voor dit kind of deze kinderen te vinden. Over inzet en betrokkenheid valt dan niet de klagen. De complexiteit uit zich vooral in hoe verbinding met iedereen te krijgen en te houden. Vanuit welk perspectief doet men mee, welke wensen en ideeën spelen in de hoofden en welke gevoelens in de harten van de betrokken?
In deze workshop een handreiking en enkele ruggensteunen om ook succes te realiseren in situaties waarin dat niet van zelf spreekt. Hoe samen met collega’s, ouders en andere betrokkenen elkaar weten te vinden, te begrijpen en tot samenwerking te komen. Praktisch, doelgericht en gebaseerd op jouw situatie.

Curriculum vitae

 Foto Bart van Kessel        Bart van Kessel heeft zijn sporen verdiend in het onderwijs. Hij was achtereenvolgens groepsleerkracht in SO en VSO voor kinderen met gedragsproblemen, directeur in het speciaal onderwijs, docent aan het Seminarium voor Orthopedagogiek en coördinator van een Regionaal Expertise Centrum.

De laatste jaren is hij als ‘Van Kessel Verhalen en verbinden’ werkzaam als senior (beleids)adviseur en consultant en deed zo in verschillende landelijke en regionale projecten ervaring op met het ontwikkelen van de onderlinge samenwerking van partijen in en om het onderwijsveld die zich bezighouden met dat deel van de jeugd dat om extra aandacht vraagt. Sinds 2005 is hij bestuurder en sparringpartner van Gedragswerk.

Samen met Jos van der Horst schreef Bart in 2015 en 2016 achtereenvolgens de boeken ‘Iedereen aan boord!’ en ‘De veldgids Iedereen aan boord!’. Deze door Uitgeverij SWP (Amsterdam) uitgegeven boeken gaan over samen werken aan passend onderwijs voor kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt.

Bart van Kessel: "Een goed verhaal vertelt meer dan welke preek ook, dus aan de slag met jouw verhaal."

 

cover tijdschrift