Bert Wienen en Jan-Willem Dollekamp

Gemeente en onderwijs samen om tafel

Onderwijs en gemeente die samenwerken om meer integrale afwegingen te kunnen maken. In Zwolle hebben het onderwijs en de gemeente afspraken gemaakt over het samenwerken in een ondersteuningsteam op de scholen. Vanuit het onderwijs zit een zorgcoördinator of een intern begeleider in het team, vanuit het samenwerkingsverband een orthopedagoog en vanuit de gemeente een gemandateerde jeugd- en gezinswerker die de beschikking heeft over alle inzet in het sociale domein. Op alle scholen in Zwolle wordt een dergelijk team ingericht. Over de goede samenwerking tussen gemeente en onderwijs gaat deze workshop.

Curriculum vitae

 Foto Bert Wienen       

Bert Wienen is projectleider en onderzoeker binnen het lectoraat Jeugd van Windesheim en houdt zich bezig met onderzoek in de dagelijkse praktijk rondom onderwijs en jeugdhulp. Daarnaast doet hij onderzoek tegen de achtergrond van de 'medicalisering van de samenleving' en de (veranderende) betekenis van ziekte, gezondheid en diagnose bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ook is hij consultant en projectleider in domein van onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn bij CPS.

     

 

Foto Jan Willem Dollekamp    

Jan-Willem Dollekamp is ambtenaar jeugd en sociaal domein bij gemeente Zwolle. Zijn focus ligt op het stimuleren van de verbinding tussen onderwijs en jeugd.

 

cover tijdschrift