Carine Thesingh en Kobi Wanningen

Verbinding rondom het jonge kind
Samen vroeg signaleren en preventief handelen om erger te voorkomen

Preventief handelen en voortijdig de zorg voor kinderen regelen, kan inzet van zwaardere en duurdere zorg voorkomen. En hoe vinden we hierin een goede aansluiting van voorschoolse educatie op passend onderwijs en de jeugdhulp? In deze workshop zetten Carine en Kobi uiteen hoe hun zoektocht verloopt en welke resultaten dit heeft voor de kinderen die naast de voorschoolse educatie extra zorg en aandacht nodig hebben. Hierin zijn ze op zoek gegaan naar een doorlopende lijn van cb-arts naar het onderwijs. Naar een samenwerking met alle partners die zij op deze weg tegenkomen, waarbij het uitgangspunt is om aan ouders en kinderen zo dicht mogelijk bij huis de zorg en de aandacht te geven die nodig is.

Spelenderwijs Utrecht werkt als spin in het web samen met de JGZ en de Buurtteams van Utrecht (Lokalis). Samen hebben zij een visie uitgewerkt om de samenwerking zo concreet en duidelijk mogelijk voor ouders te realiseren. Daarnaast wordt vanuit deze visie samengewerkt met onder andere Youké, Auris, Kentalis, Reinaerde en Amerpoort. De gemeente Utrecht participeert nadrukkelijk in deze samenwerking.

Curriculum vitae

Foto Carine Thesingh vierkant        Carine Thesingh is directeur/bestuurder van Spelenderwijs Utrecht van 2013 tot heden, de organisatie toont zich een expert op het gebied van ontwikkeling van jonge kinderen. Samen met ouders zorgen wij er voor dat peuters een goede startpositie hebben op de basisschool. Ruim 2000 kinderen vinden bij ons een vaste speelgroep waar zij actief worden uitgedaagd om hun talenten en taal te ontwikkelen. Onder gekwalificeerde begeleiding en met een bewezen educatief programma. Wij werken vanuit 60 locaties in alle Utrechtse wijken en bieden kinderen en ouders zo dicht bij huis een vertrouwde ontmoetingsplaats.
Spelenderwijs is een nieuwe organisatie met veel ervaren (pedagogisch)medewerkers. De meeste werkten bij een van de vier organisaties, die voorheen de voorschoolse educatie en peuterspeelzaalwerk uitvoerden en zij zijn overgenomen door Spelenderwijs Utrecht. We moeten inspringen op actuele beleidsontwikkelingen en investeren in kwalitatief hoogwaardige voorschoolse educatie voor kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar oud. Samenwerking met Primair onderwijs en kinderopvang is erg belangrijk.
       
Foto Kobi Wanningen    

Kobi Wanningen is expert in educatie en ontwikkeling van het jonge kind. Zij is werkzaam geweest als kindertherapeut bij school 'De Brug', verbonden aan het Pedagogisch Instituut in Leiden. Zij is gespecialiseerd in het jonge kind, in het bijzonder in het spelen met kinderen met een complexe ontwikkeling.
Zij is adviseur bij de Gemeente Utrecht, bij de werkgroep van het jonge kind en is projectmanager Educatieve Kwaliteit en Innovatie bij Spelenderwijs Utrecht. Daarnaast is ze
hogeschool docent en coördinator bij de Master (S)EN bij het Seminarium voor Orthopedagogiek aan de Hogeschool Utrecht.

 

cover tijdschrift