Peter de Vries

Mét ouders kom je verder
Hoe werken leraren en ouders effectief samen en hoe overleg je met ouders wanneer externe zorg noodzakelijk is?

Wanneer de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp op gang komt, komen ook ouders om de hoek kijken. Soms met hele andere inzichten en verwachtingen. Ouders vanaf het begin bij alles intensief betrekken kan lastig zijn, maar eerst alleen als professionals afstemmen en dan ouders pas informeren zorgt dikwijls ook voor gedoe. En in het ergste geval schakelen ouders hun rechtsbijstandsverzekering in omdat zij vinden dat de school fouten heeft gemaakt en hun kind tekort komt. Zijn ouders te mondig geworden en stellen zij zich te veel als consument op?

De vraag is hoe we niet alleen effectief maar ook efficiënt met ouders kunnen samenwerken, waarbij belangen op elkaar tijdig worden afgestemd en ouders juist zorgen voor minder (beleefde) werkdruk in plaats van gedoe.

Peter de Vries neemt u mee terug naar een manier van denken hoe ouderbetrokkenheid ooit bedoeld was: namelijk samenwerken met ouders in plaats van alleen maar informeren van ouders.

Curriculum vitae

Beeld column  

Peter de Vries (1965) was bijna tien jaar leerkracht in het basis- en speciaal basisonderwijs. Daarna werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke en een lichamelijke beperking. Tegelijkertijd had hij zijn eigen praktijk als bemiddelaar tussen ouders en scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Sinds 2003 werkt De Vries als principal-adviseur en trainer bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Hij schreef onder andere het Handboek ouders in de school en Ouderbetrokkenheid 3.0 van informeren naar samenwerken.

Voor Instondo schreef Peter de Vries het boek 'Zet ouders in hun kracht'.

 

 

cover tijdschrift