Dorien Graas en Jantien Gerdes

Over de schutting!

Onderwijsprofessionals en jeugdhulpverleners streven hetzelfde doel na: de voorspoedige ontwikkeling van het kind. Toch is het verbond tussen onderwijs en jeugdhulpverlening lang niet altijd een gelukkig huwelijk. Een veelgehoorde klacht van de hulpverlening is dat het onderwijs moeilijke casussen als het ware over de schutting werpt. Onderwijsprofessionals, op hun beurt, verwijten de hulpverlening trage processen en gebrekkige communicatie. De twee partijen zijn in naam bevriende mogendheden, maar in werkelijkheid is regelmatig sprake van een gewapende vrede en wederzijds onbegrip.

Onderzoek wijst uit dat er veel te winnen valt als professionals uit beide domeinen op het tuintrapje klimmen en over de schutting leren samenwerken. Samen optrekken is vruchtbare grond voor een integrale en innovatieve aanpak. In deze interactieve lezing wordt ingegaan op de theoretische bestanddelen voor een dergelijke effectieve samenwerking, én de praktische randvoorwaarden.

Curriculum vitae

Dorien v1
 
   Dorien Graas is lector jeugd van Hogeschool Windesheim. Ze is projectleider van de Academische Werkplaats Samen op School www.samenopschool.org waarin de samenwerking onderwijs en jeugdhulp in onderzoek, beleid en praktijk centraal staat. Ze promoveerde op het thema ontwikkelingen in het speciaal onderwijs: Zorgenkinderen op school. Onlangs verscheen van haar het boek Kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs. Visie op ondersteuning in de klas.
Jantien Gerdes k   Jantien Gerdes is als docent-promovendus verbonden aan Scholengemeenschap Lelystad (SGL) en de VU Amsterdam. Ze is opgeleid als docent drama en heeft Onderwijswetenschappen gestudeerd aan de OU. Ze heeft jaren in het management team van SGL gewerkt. 

 

cover tijdschrift