Hans Christiaanse

Meer informatie over de bijdrage van Hans Christiaanse volgt spoedig.

Curriculum vitae

Foto Hans Christiaanse        

Hans Christiaanse is werkzaam bij advies- en onderzoeksbureau Sardes. Zijn wortels liggen in het onderwijs. Tot acht jaar geleden werkte hij als schooldirecteur in het onderwijs (o.a. in de Haagse Schilderswijk, een Friese dorpsschool en als meerscholendirecteur in de stad Groningen). Hans maakte in 2010 een overstap naar de onderwijsadviesbranche en zette het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid Noord Nederland op. In 2012 ging hij deel uitmaken van het programma Ouders en School Samen van het ministerie van OCW en werd als landelijk coördinator verantwoordelijk voor de regionale aanpak ouderbetrokkenheid. Vanaf dat moment is Hans betrokken geraakt bij diverse projecten die gebruik maken van de netwerkaanpak. Voorbeelden zijn Platform Onderwijs2032, het Nationaal Preventie Programma Alles is Gezondheid en het Actieprogramma Tel mee met Taal.

 

cover tijdschrift