Jacqueline Swet, Mariette Haasen, Judith Slabbers en Miriam de Werd

Samen ontschotten
Vernieuwend samenwerken door onderwijs en jeugdhulp

Met de komst van passend onderwijs wordt er veel samengewerkt tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. Hoe dat samenwerken precies vorm krijgt en hoe de kracht van de verschillende sectoren optimaal benut kan worden, is voorlopig een zoektocht. In deze lezing staan onderwijs en leerkracht centraal en bespreken we vanuit dat perspectief hoe samenwerken er naar ons idee uit zou kunnen zien.

In deze lezing laten we voorbeelden zien van vernieuwende manieren van samenwerken in primair en voortgezet onderwijs. Daarbij gaan we in op wat dergelijk samenwerken vraagt van de verschillende betrokkenen, zoals school, ouders, jeugdhulp/jeugdzorg, gemeenten. De voorbeelden hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat men samen aan de slag gaat, binnen de school en binnen de klas. De expertise van alle partijen en alle betrokkenen wordt benut. De primaire focus is daarbij de school, de plek waar ieder kind vanzelfsprekend naar toe gaat en die een belangrijke bijdrage heeft aan hun ontwikkeling. In de voorbeelden wordt gebruik gemaakt van de specifieke kracht van het onderwijs, zoals preventief werken, zoveel mogelijk voorkomen van individuele behandelingen en professioneel benutten van  groepsprocessen.

Curriculum vitae

Foto Jacqueline Swet v    

Jacqueline van Swet heeft als orthopedagoog, gz- en klinisch psycholoog en mediator ruime ervaring in de jeugdhulpverlening. Daarnaast werkte zij in het onderwijs: (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs en bij lerarenopleidingen in het hoger onderwijs.

In al die contexten was en is het voor haar vanzelfsprekend (en dikwijls ook een uitdaging) dat onderwijs en jeugdhulp samenwerken, opdat kinderen de ontwikkelkansen krijgen die ze verdienen. Over haar ervaringen heeft zij veel gepubliceerd in tijdschriften en in boeken. Binnen het lectoraat ‘Leerkracht in Samenwerken’ bij Fontys OSO deed zij samen met de kenniskringleden en met studenten Master EN (Educational Needs) onderzoek naar hoe leerkrachten optimaal kunnen samenwerken, binnen hun organisatie en daarbuiten. Dit onderzoek richt zich met name op de mechanismen in het samenwerken: hoe positioneer je je als leerkracht, hoe probeer je aan te sluiten bij de taal en cultuur van de ander, hoe zorg je dat ieders expertise wordt benut en ieders stem wordt gehoord? Voor meer info, inclusief downloaden van boeken en andere publicaties, zie www.fontysoso.nl/leerkrachtinsamenwerken.
     
 Foto Mariette Haasen     

Mariette Haasen werkt als opleider/onderzoeker aan de opleiding Master EN (Educational Needs) en aan de post doctorale opleiding tot schoolpsycholoog. Zij heeft als orthopedagoog, gz- psycholoog ruime ervaring in het (speciaal) onderwijs. Vooral in de speciale school is samenwerken met jeugdhulpverlening zo ontzettend belangrijk om leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Uit ervaring weet ze dat dat samenwerken niet zo gemakkelijk is. Ook al zijn school en jeugdhulpverlening verenigd in een gebouw of op hetzelfde terrein, het samenwerken stuit vaak op praktische dilemma’s.
Binnen het Lectoraat Leerkracht in Samenwerken deed zij onderzoek naar succesvol samenwerken tussen Onderwijs en Jeugdhulpverlening in de klas ten behoeve van de sociaal emotionele ontwikkeling van alle leerlingen. Waar dit samenwerken lukt, zien we vooralsnog zeer tevreden professionals en mooie kansen tot leren voor alle leerlingen.
     
Foto Judith Slabbers v       

Judith Slabbers (1969) heeft als orthopedagogisch gezinsbegeleidster ruime ervaring in de jeugdhulpverlening. In 2014 is ze gestart met de Master (S)EN opleiding ((Special) Educational Needs). Zij richtte haar onderzoek op beleidsrealisatie, ingegeven door de ontwikkelingen van het passend onderwijs en de transitie jeugdzorg.

De kwaliteit van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg in de praktijk is een essentieel uitgangspunt geweest. Het resultaat van het onderzoek heeft geleid tot het opzetten van een Jongeren Service Punt (JSP) in het voortgezet onderwijs. Met haar onderzoek won ze in 2017 de onderzoeksprijs van Fontys Hogescholen voor beste masterscriptie. Inmiddels heeft ze meerdere JSP’s  ontwikkeld en opgezet binnen het (speciaal) voortgezet onderwijs; een innovatieve uitdaging voor zowel het onderwijs als de jeugdhulp.
     
Foto Miriam de Werd          Miriam de Werd is na haar opleiding gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht gaan werken binnen het preventieve werkveld. Sinds 10 jaar is zij werkzaam bij de GGD en werkt zij samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch aan het preventieve jeugdbeleid van deze stad.
     

 

cover tijdschrift