Ton Kemp en Robin Feenstra

Zorg en onderwijs interacteren

Herkenbare dilemma's uit de praktijk worden nagespeeld door Ton en Robin, tijdens een interactieve en creatieve ontmoeting. Hoe kunnen we elkaars taal spreken, hoe kunnen we ons verdiepen in elkaars wensen en wat is er nodig in attitude en communicatie om de samenwerking tussen professionals in de zorg en het onderwijs te verbeteren?
Kennis die bijdraagt aan antwoorden op deze vragen bezit de professionals zelf. U wordt daarom uitgenodigd om te reageren op de getoonde dilemma’s en uitgedaagd om met oplossingen of alternatieve strategieën te komen. Dit is de kans om als een heuse regisseur handelingsalternatieven aan te reiken die ter plekke door acteurs worden uitgespeeld.
Resultaat: inzicht in de effecten van ons handelen en het perspectief van de ander, het onderling delen van kennis en expertise en toepasbare tools voor de praktijk.

Curriculum vitae

Foto Robin Feenstra       

Robin Feenstra is gesprekstrainer, trainingsacteur, orthopedagoog en theaterdocent. Sinds 2008 werkt zij samen met professionals uit het onderwijs en de Jeugdzorg. Zij leert hen op praktische manieren professionele gesprekken voeren, vaak wanneer het onderwerp emotioneel  beladen is. Kenmerkend voor Robin en haar werk is haar brede theoretische en praktische kennis, haar vermogen aan te sluiten bij de leervragen en praktijk van professionals en de actieve en creatieve begeleidingsvorm. Zij kan professionals motiveren en inspireren om nieuwe manieren van communiceren uit te proberen en de effecten daarvan te ervaren.

Foto Ton Kemp    

Ton Kemp is gesprekstrainer, trainingsacteur, coach facilitator creatief & kritisch denken en theaterdocent. Hij leert mensen op diverse praktische manieren om betere professionele gesprekken te voeren en nieuwe ingangen in hun denken te vinden. Hij kan boeiend vertellen over de wisselwerking tussen waarnemen, denken en communiceren. Ton is goed in verbinding maken en bruggen slaan. Zijn grote passie en expertise is improvisatietheater. Hij weet dit succesvol naar de werkvloer en ondernemerschap te vertalen, want hoe goed je je ook voorbereid... het loopt meestal anders! Het gaat om flexibiliteit, aansluiten bij wat er is, creativiteit, humor, samenwerken, teamwork, innovatie, temperamentverschillen, enz.

cover tijdschrift