Ruth Spijkerboer

Grenservaringen in samenwerking
Omgaan met morele dilemma's in de jeugdhulp

Professionals in de jeugdhulp komen morele dilemma's tegen. De samenwerking met collega's uit andere beroepsgroepen, zoals onderwijsgevenden, laat zien dat de verschillende collega's bijvoorbeeld verschillend met beroepsgeheim omgaan. Wat doe je wanneer je meent informatie over een kind niet te kunnen geven, terwijl de collega uit de andere instelling daar in het belang van het kind wel om vraagt? Hoe ervaren professionals morele dilemma's? Welke morele dilemma's worden als zwaar ervaren? Wat kan moreel beraad bijdragen aan het omgaan met morele dilemma's in de huidige tijd van de transitie? Deze onderwerpen vormen de inhoud van deze workshop. Daarnaast gaan we een deel van een moreel beraad doen.

Curriculum vitae

Foto Ruth Spijkerboer    

Ruth Spijkerboer is docent onderzoeker (Phd candidate) aan de Hogeschool Leiden, afdeling Social Work. Ze is gespecialiseerd in beroepsethiek en moreel beraad binnen de jeugdzorg, het hoger beroepsonderwijs en de maatschappelijke opvang

cover tijdschrift