Tea Hol

Hoe kunnen we samenwerken bij het hanteren van de meldcode?

De AANDACHTSFUNCTIONARIS, de belangrijke schakel 

In deze workshop wordt het belang van de aandachtsfunctionaris toegelicht. Landelijk, binnen alle beroepsgroepen, is het duidelijk geworden, dat, als er binnen de organisatie een geschoolde en bijgeschoolde aandachtsfunctionaris werkzaam is, de meldcode echt gaat werken.

Een geschoolde aandachtsfunctionaris, is deskundig op verschillende gebieden van de meldcode: het wettelijk kader, de juridische kant, informatie delen, het documenteren, adviesfunctie naar bestuur/directie en een begeleidende rol naar collega’s en de samenwerking met externen.

Het is een interactieve workshop met daarin een quiz, waarbij een mooie prijs is te winnen. De volgende onderdelen zullen worden behandeld:

  • De meldcode, wat moet en wat mag?
  • Het belang van de aandachtsfunctionaris, intern en in de samenwerking.
  • Wettelijke verplichtingen voor een organisatie.
  • Met wie mag je samenwerken, met wie mag je informatie delen?
  • Hoe belangrijk is deze samenwerking?
  • Hoe kun je de meldcode het best hanteren en borgen?

 

Curriculum vitae

 Foto Tea Hol       

Tea Hol is directeur van de Landelijke Vakgroep voor Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/huiselijk geweld (LVAK). De LVAK is een vakgroep voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Het heeft als doel dat de aandachtsfunctionaris door middel van deskundigheidsbevordering geschoold blijft op de taken van de aandachtsfunctionaris en het werken met de meldcode.

 

 

cover tijdschrift