JaapJan Boer

Meer informatie over de lezing volgt spoedig.

Over JaapJan Boer

Foto JaapJan   

JaapJan heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd aan de VU te Amsterdam. Daarna heeft hij ruim 9 jaar gewerkt bij BMC, als trainee, adviseur, en (account)manager. Hij voerde opdrachten uit binnen het brede domein van de jeugdhulp: in de uitvoering, het ontwikkelen van innovatieve projecten, in de aansturing en in de beleidsvorming. Sinds maart 2017 is hij werkzaam als projectmanager Jeugd en Onderwijs bij Samen Sterk zonder Stigma. Samen Sterk zet zich in voor een samenleving waarin schaamte, vooroordelen en taboes rond psychische aandoeningen worden weggenomen. Het project Jeugd en Onderwijs richt zich op leerlingen van 10-14 jaar. Doel is het co-creatief ontwikkelen van een schoolbreed programma, waarbinnen psychische diversiteit op een veilige manier bespreekbaar is.