Huub de Haan

KindCentrum Borgele

Huub neemt u mee in het proces van de geboorte en de groei van het succesvolle KindCentrum Borgele in Deventer. Hij staat stil bij succesfactoren, maatschappelijk nut, en cultuur en voorbeeldgedrag maar ook bij ambitie, het oprekken van kaders en het belang van net- en samenwerken en communicatie. En de kracht van herhaling…..

Over Huub de Haan

Foto Huub de Haan vierkant   

Huub de Haan is de algemeen directeur van KindCentrum Borgele en verantwoordelijk voor een optimale samenwerking tussen alle partners in het KindCentrum. In zijn rol is hij eindverantwoordelijk voor samenwerking tussen partners, (door)ontwikkeling pedagogische visie, profilering en PR, externe contacten, exploitatie gebouw, ouderparticipatie, samenwerken in de buurt, IKC netwerken, financiering en wetgeving. Huub is tevens directeur van SO de Linde en lid van de Raad van Toezicht van Vitus-Zuid; een groep scholen voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking.