Miek Hehenkamp en Jelmer Staal 

Groot denken, klein gaan DOEN

Tijdens deze workshop zullen Jelmer Staal en Miek Hehenkamp met u in gesprek gaan over de wijze waarop ze tot een gezamenlijke probleemanalyse en plan van aanpak zijn gekomen om onderwijs, peuteropvang en jeugdhulp te koppelen. Vanuit de werkvloer, waar nodig aan gemeentelijk beleid. Hier ontmoeten twee personen, in functie en (maatschappelijke) opdracht elkaar. Beiden gedreven door vernieuwing en verbetering en ‘ongewoon’ gaan DOEN. 

Onderwerpen (wat doet er werkelijk toe), structuren en werkwijzen vanuit gemeentelijk beleid aan de praktijk van alle dag gekoppeld om kinderen een betere toekomst te geven. Op een kleine school in het midden van Friesland komen onderwijs, opvang, welzijn en jeugdhulp en de ontwikkeling voor het jonge kind bij elkaar.
U krijgt antwoorden op vragen zoals: hoe maakt u een goede probleemanalyse en met wie doet u dat? Hoe krijgt u de wethouder mee? En de Raad? Welke beleidsstappen (omslag in denken) zijn er op gemeentelijk niveau gemaakt? Hoe is dit gelukt? Hoe vindt monitoring plaatst? En waar lopen ze met hun mooie plannen (na driekwart jaar) tegenaan? Hoe tackelt u die ‘hobbels’?

Deze sessie is speciaal voor wethouders en beleidsmedewerkers binnen onderwijs, welzijn en zorg en opvang. 

Foto Miek Hehenkamp vierkant   Miek Hehenkamp is zelfstandig procesbegeleider IKC Sinncollectief en ambassadeur Friesland Pact voor Kindcentra.
Foto Jelmer Staal vierkant   

Jelmer Staal is Strategisch beleidsadviseur gemeente Heerenveen strategisch domein, aandachtsgebied opvoeden en opgroeien.