Patrick Loobuyck

Hoeveel inclusie kan een mens verdragen?

Mensen zijn niet van nature gericht op inclusie. Mensen die met elkaars anders-zijn geconfronteerd worden, kunnen onzeker worden en vertonen wel eens handelingsverlegenheid. Inclusief samenleven zal daarom steeds een inspanning en een ondersteunend kader vergen. Dat is in een onderwijscontext niet anders. Tijdens mijn lezing verken ik met u de obstakels en uitdagingen, de mogelijkheden en beperkingen, de noodzaak en grenzen die inclusie met zich kan meebrengen. Hiertoe staan we stil bij deze twee vragen. Waarom is inclusie alweer belangrijk? En wat zijn de persoonlijke en institutionele randvoorwaarden opdat de oefening zou kunnen slagen?

Foto Patrick Loobuyck   

Patrick Loobuyck (Brugge, 1974) studeerde godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven en Moraalwetenschappen aan de UGent. Hij is momenteel als hoogleraar verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen waar hij het vak Levensbeschouwing doceert. Hij is ook als gastprofessor verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de UGent waar hij onder meer politieke filosofie doceert.  Zijn onderzoek focust op 'samenleven in een democratische, seculiere, multiculturele samenleving'.

Hij is de auteur van onder meer deze boeken: Samenleven met gezond verstand (2017), Samenleven met overtuigingen (2018), De lokroep van IS (2015), Meer LEF in het onderwijs (2014) en De seculiere samenleving (2013).
In het publiek debat is hij een gewaardeerde stem inzake ethisch, levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema's. Zijn stukken verschenen in verschillende kranten en tijdschriften en hij gaf interviews in tal van kranten, op radio en televisie.