Astrid Ottenheym

Passend onderwijs en passende zorg

Voor een aantal kinderen is de combinatie (passend) onderwijs en zorg cruciaal.  Zonder dat kunnen ze zich niet goed ontwikkelen en schaadt hun welbevinden. We zien dat het onderwijsperspectief soms echt onvoldoende is om het verschil voor de ontwikkeling van het kind te kunnen maken.

De combinatie van onderwijs en zorg is nodig in verschillende vormen. Aan de basis daarvan staat het integraal arrangeren en het samenwerken met kind en ouder.

Het succes wordt bepaald door hoe partners, ouders – scholen – samenwerkingsverband – gemeenten – jeugdhulp – zorg, met elkaar samenwerken. Het gaat om verbinden van partners waar het belang van de ontwikkeling en welbevinden van het kind prevaleert boven het belang van de eigen organisatie.  Het is werken als een netwerk – een gemeenschap van onderwijs en zorg met een infrastructuur om dat te realiseren, waarbij kind – ouder – leerkracht/docent aan het stuur blijft.

De puzzel hoe dat te doen laat ik op alle niveaus zien aan de hand van praktische voorbeelden en leerervaringen.

Over Astrid Ottenheym

Astrid2018

  

Astrid Ottenheym is algemeen directeur van het Passend Primair Onderwijs Noord Kennemerland.