René Peeters

Het ligt nooit aan het kind

Wie je ook bent, waar je ook in welke functie dan ook werkt, je draagt altijd de verantwoordelijkheid voor het welbevinden van het kind. De zorg voor een ononderbroken ontwikkeling van kinderen is een maatschappelijke opdracht die scholen, jeugdzorginstellingen, jeugdbescherming, ouders, enz. gezamenlijk uitvoeren. Echter, een effectieve samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, ouders en jeugdhulp gaat niet vanzelf. Het kost tijd en veel energie, en leidt tot verschillen in de gemeenten en regio’s. Om te komen tot een gezamenlijk kader van waaruit in de gemeenten en regio’s optimaal kan worden samengewerkt is René Peeters aangesteld als nationaal kwartiermaker passend onderwijs, zorg en jeugd. Hij deelt zijn ervaringen in deze lezing.

Over René Peeters

Peeters   

Landelijk kwartiermaker onderwijs, zorg en jeugd René Peeters was eerder als wethouder in Almere verantwoordelijk voor o.m. het onderwijs- en jeugdbeleid. Hij was en is werkzaam in het onderwijsbestuur Innovatie kinderopvang-basisonderwijs, de Raad van Toezicht Opvoeden.nl, de Raad van Advies Onderwijsinspectie en sinds juni voorzitter hoofdbestuur Humanitas.