Peter de Vries

Dagvoorzitter

Curriculum vitae

Beeld columnPeter de Vries (1965) was bijna tien jaar leerkracht in het basis- en speciaal basisonderwijs. Daarna werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke en een lichamelijke beperking. Tegelijkertijd had hij zijn eigen praktijk als bemiddelaar tussen ouders en scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Sinds 2003 werkt De Vries als principal-adviseur en trainer bij CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Hij schreef onder andere het Handboek ouders in de school en Ouderbetrokkenheid 3.0 van informeren naar samenwerken.

Voor Instondo schreef Peter de Vries het boek 'Zet ouders in hun kracht'.