Sharon Stellaard

Hands-on & Minds-on, met LEGO® SERIOUS® PLAY®
(interactieve workshop)

Heel Nederland lijkt op dit moment bezig met de vraag hoe onderwijs & jeugdhulp het best verbonden kunnen worden. We weten dat we dingen anders moeten gaan doen om andere resultaten te boeken. Maar wat dan precies? En hoe doen we dat? Anders dan er over te praten gaan we in deze workshop aan de slag met onze verbeeldingskracht en creativiteit. De vraag die hierbij centraal staat is: hoe kunnen we beter samenwerken en met elkaar inclusie realiseren.


Klik hier voor meer informatie over de workshop Bouwen aan Vertrouwen.

Foto 5 Sharon   Foto 6 Sharon
Sharon foto  

 

Vanuit de Academische Werkplaats Transformatie Jeugdhulp – Samen op School verricht Sharon Stellaard promotieonderzoek. Haar focus hierbij ligt op de doorwerking van het decentralisatiebeleid inzake Passend Onderwijs, de Jeugdwet en het beleid dat gericht is op hun onderlinge samenhang.  Prikkelende vraag hierbij is, wat mag er van de verbinding onderwijs – jeugdhulp verwacht worden in termen van beleidsuitkomsten? Sharon Stellaard zit daarnaast in de redactie van OJ Actueel, het vakblad voor onderwijs en jeugdhulp.