Mark Weghorst 

Ouders hebben altijd gelijk!

Het is het meest simpele uitgangspunt voor het werken met ouders. Of dacht u dat werken met kinderen zónder volwassenen kon? In een inspirerende sessie neemt Mark Weghorst u mee in de gedachtevorming rond ouderschap, opvoederschap, de ouderschapstheorie en de manier waarop professionals door echte aansluiting bij ouders kunnen werken aan weerbaarheid bij kinderen en hun ouders, het handelen bij schoolverzuim, het zorgen voor echt passend onderwijs. Zo kunnen professionals een rol spelen in het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van alle kinderen. "Durf ver te reiken!” 

Mark Weghorst foto  

Mark Weghorst is adviseur met een affiniteit voor de ouderpositie. Hij doet zijn werk vanuit verschillende organisatie (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Ouders & Onderwijs en Gedragswerk) en verbind daarmee verschillende werelden. Hij heeft een achtergrond in de zorg, in het welzijn en in vrijwilligerswerk. Zijn thema’s zijn preventie, maatwerk in onderwijs, onderwijs en zorg, thuis- en gangzitters, schoolverzuim, weerbaarheid en aansluiten bij ouders. Mark Weghorst zit daarnaast in de redactie van OJ Actueel, het vakblad voor onderwijs en jeugdhulp.