Doelgroep

Het congres is bedoeld voor alle professionals uit het onderwijs, de gemeenten en de jeugdhulp, die willen inspireren of geïnspireerd willen worden door goede voorbeelden en praktijken van veelbelovende verbindingen tussen de sectoren ten behoeve van betere zorg voor de jeugd. Van preventie tot specialistische zorg, van primair onderwijs tot voortgezet onderwijs.

Denk aan intern begeleiders, zorgcoördinatoren, teamleiders, bestuurders, school maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, ambulant begeleiders, medewerkers van wijkteams, ambtenaren van zorg en onderwijs en beleidsmedewerkers.

MG 3188

        

                                            

    

  

 

 

cover tijdschrift