Doelgroep

Het OJ congres is bedoeld voor alle professionals uit het onderwijs, gemeenten en de jeugdhulp die werken met jongeren van 0 tot 18 jaar. Van preventie tot specialistische zorg, van voorschoolse educatie tot voortgezet onderwijs.

Denk aan intern begeleiders, zorgcoördinatoren, teamleiders, bestuurders, school maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, ambulant begeleiders, medewerkers van wijkteams, ambtenaren van zorg en onderwijs en beleidsmedewerkers.

MG 3188

        

                                            

    

  

 

 

cover tijdschrift