Nationaal Congres Onderwijs, Ouders & Jeugdhulp 2021: 07-06-2021

Het komende Nationaal Congres Onderwijs, Ouders & Jeugdhulp zal plaatsvinden op maandag 7 juni 2021 in de Reehorst te Ede.

Binnenkort maken wij de eerste sprekers bekend.

Nationaal Congres Onderwijs, Ouders & Jeugdhulp - 28-09-2020 

De jeugdhulp ontploft, in de afgelopen 30 jaren vindt er een continue stijging plaats van het aantal kinderen dat zorg nodig heeft. Wat is er in onze samenleving aan de hand? Welke rol speelt het onderwijs hierin? Zijn al die kinderen ziek? Gemeenten staat het water aan de lippen en steeds meer geld is nodig om de jeugdhulp te bekostigen. Maar in de afgelopen jaren is wel gebleken dat meer geld erbij niet de oplossing vormt voor dit probleem. Tegelijk is er een trend in onze samenleving gaande waarin jongeren opgroeien met het idee dat ze zelf de goede keuzes maken. Dat ze zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun mentale welbevinden en houden we elkaar met sociale media voor dat ongeluk niet hoeft te bestaan. Voor alles is een oplossing zo lijkt het adagium.

In dit congres zijn we met deze vraagstukken aan de slag gegaan. Inspirerende sprekers namen de congresbezoeker aan de hand om op deze vragen te reflecteren. Op het niveau van de samenleving, op het niveau van de klas en met kennis en kunde vanuit de wetenschap. Tegelijkertijd stonden er een aantal praktische deelsessies op de agenda. Om samen na te denken hoe onderwijs en jeugdhulp zouden kunnen samenwerken, ondanks dat belangen misschien soms anders zijn en benaderingen soms fundamenteel verschillen.

De volgende sprekers gaven hun bijdrage op het congres: 

Harold Bekkering, Bram Orobio de Castro, Paul Verhaeghe, Sjef DrummenMarco Mout, Johan van den Beucken, Mark Weghorst & Karen van Ruiten , & Peter de Vries (dagvoorzitter)