Organisatie

Dit congres is een activiteit van OJ Media B.V.

Organisatie: OJ Media | Binnen Kalkhaven 231 | 3311 JC Dordrecht | T 078 645 01 15 | E info@ojmedia.nl

Uitgever: Marcel Mathijssen | T 078 645 01 15

Administratie: administratie@ojmedia.nl

Sponsoring: Voor informatie over advertentiemogelijkheden: info@ojmedia.nl. 


© OJ Media B.V. Auteursrechten voorbehouden. Het is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever artikelen, illustraties
of schema’s geheel of gedeeltelijk over te nemen. Aan de totstandkoming
van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans
onvolledig of onjuist is, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen
aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen en suggesties houden zij
zich gaarne aanbevolen. Vanwege de aard van de inhoud en het doel van
dit vakblad, wordt de abonnee geacht het blad te ontvangen in verband
met de uitvoering van een beroep of bedrijf.