Astrid Ottenheym - Wegwijs in gedrag

Bij inclusie gaat het erover dat je mag zijn zoals je bent, dat je in een omgeving leeft, leert en werkt die je ziet en erkent, een omgeving waar je mag vallen en opstaan en dat je dat opstaan niet alleen hoeft te doen. Het gaat ook om een omgeving waar je je eigen potentieel mag ontdekken en ontwikkelen. Daarvoor zijn nodig warme steunende relaties, ruimte, vertrouwen en hoop. De basis voor een menswaardig bestaan; iets wat iedereen wil, ook kinderen, leerkrachten, ouders en alle andere professionals.

Alleen de werkelijkheid is weerbarstiger, de interacties met leerkrachten, ouders en andere professionals verlopen ondanks de goede bedoelingen niet altijd zo als we zouden wensen. Met soms stress, verdriet, zorgen, teleurstelling en zelfs met uitsluiting als gevolg!

De interacties tussen leerkracht, leerling, ouders en andere professionals doen er toe. Als ook onze impliciete en expliciete normen en waarden. Met onze manier van kijken kunnen we verschil maken voor kinderen, het bepaalt of we kinderen insluiten of uitsluiten.

Ik neem jullie mee in ons onderzoek naar het wisselen van perspectief in het omgaan met moeilijk gedrag, waarvoor we een training hebben ontwikkeld waar leerkrachten leren hoe ze meervoudig perspectief kunnen nemen.

Astrid kent als verpleegkundige en leerkracht de zorg en het onderwijs van binnen en buiten. Zij heeft diverse leidinggevende en adviserende functies vervuld. Ze is al vele jaren bezig met onderwijsinnovatie en hoe je werkt in een netwerk als een ecosysteem. Sinds zeven jaar is ze directeur-bestuurder van het swv Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. Daarnaast is ze ambassadeur van de aanpak “Met Andere Ogen” en promovendus-onderzoeker “Perspectiefwisseling door leerkrachten in het omgaan met moeilijk leerlinggedrag” een driejarig NRO-onderzoek.

Astrid Ottenheym: bestuurder Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland en initiatiefnemer voor een betere wereld voor kinderen door ons samenspel te versterken en dat begint bij onderwijs.