Paul van Tongeren - Inclusie vanuit filosofisch perspectief

Paul van Tongeren zal aan het eind van de dag verzamelen wat er aan vragen en antwoorden, problemen en oplossingen naar voren gebracht zal zijn. Hij zal daarop reflecteren vanuit de filosofie en daarbij niet zozeer kijken naar wat anderen zouden moeten doen, maar vooral ingaan op de vraag wat wij zelf kunnen doen. Daartoe zal hij met name de aristotelische deugden-ethiek als leidraad gebruiken. Kunnen de scharnierdeugden van moed, maat, verstandigheid en rechtvaardigheid ons helpen bij de verwezenlijking van steeds inclusiever onderwijs?

 

Biografie Paul van Tongeren:

Filosoof Paul van Tongeren is de nieuwe Denker des Vaderlands. Hij vervult deze eervolle ambassadeursfunctie van april 2021 tot april 2023.

Paul van Tongeren (Deventer, 1950) is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek van de Radboud Universiteit in Nijmegen (1988-2015). Hij was daarnaast bijzonder hoogleraar wijsbegeerte namens de Radboud Stichting aan de Universiteit Leiden (1985-1991), buitengewoon hoogleraar ethiek aan de KU Leuven (2002-2016), en geassocieerd onderzoeker bij de Universiteit van Pretoria (Zuid Afrika).

Naast zijn academische werk houdt Van Tongeren zich al ruim twintig jaar intensief bezig met publieksfilosofie. Hij publiceert populaire boeken op basis van zijn grootste interesses: de deugdethiek van Aristoteles en het nihilisme van Friedrich Nietzsche. Hij is sinds 2005 lid van het Filosofisch Elftal van Trouw. In 2013 won hij met Leven is een kunst de Socratesbeker voor het urgentste en oorspronkelijkste Nederlandstalige filosofieboek. Enkele andere publicaties: Het Europese nihilisme. Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren (2012), Dankbaar. Denken over danken na de dood van God (2015), Nietzsche. (2016) en Willen sterven. Over de autonomie en het voltooide leven (2018).

De eretitel Denker des Vaderlands is een initiatief van Stichting Maand van de Filosofie en wordt sinds 2011 elke twee jaar verleend aan een gerenommeerd denker.