Peter de Vries

Dagvoorzitter

Peter de Vries volgde de pabo en de hogere kaderopleiding pedagogiek. Hij was bijna tien jaar leraar in het basis- en speciaal basis onderwijs. Daarna werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een meervoudige lichamelijke beperking. Van 2003 tot 2019 werkte hij als adviseur en trainer ouderbetrokkenheid bij CPS. Peter is expert ouderbetrokkenheid, verzorgt lezingen en trainingen en begeleidt instellingen voor kinderopvang en scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook wordt hij vaak als projectleider ingezet om de rol van ouders binnen een onderwijs- of opvangorganisatie, wijk of gemeente of bijvoorbeeld een sportvereniging te versterken. Daarnaast doet Peter promotieonderzoek over ouderbetrokkenheid aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Peter de Vries, die ook zelf als ouder op school komt, heeft meerdere boeken over ouderbetrokkenheid op zijn naam staan, waaronder het bekende Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0. Voor Instondo schreef Peter de Vries het boek 'Zet ouders in hun kracht'.