Prof. dr. Arne Popma

'Daar stemt toch iedereen vóór: een luisterend oor'

Veel kinderen en jongeren met psychische problemen vinden het lastig op hierover te praten. Ze schamen zich, onderkennen hun problemen niet, weten niet bij wie ze terecht kunnen of vertrouwen de volwassenen niet die hen hulp bieden. In deze presentatie worden een aantal inspirerende voorbeelden besproken waarbij samen met jongeren en ouders nieuwe vormen van hulpverlening worden ontwikkeld. Voorop staat dat de stem van de jongere gehoord wordt. De rol van het onderwijs in het netwerk van (in)formele hulpverlening komt uiteraard aan bod.

Prof. dr. Arne Popma is hoogleraar Forensische Psychiatrie aan de Universiteit Leiden, afdeling criminologie, waar hij verantwoordelijk is voor het onderwijs in forensische psychiatrie en wetenschappelijk onderzoek verricht binnen de vakgroep. Daarnaast is hij hoofd van de afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie van het VUmc, waar hij het wetenschappelijk (neurobiologisch)onderzoek leidt naar de ontwikkeling van antisociaal en agressief gedrag bij kinderen en jeugdigen. Een deel van dit onderzoek vindt plaats bij kinderen en jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Samen met Prof. Doreleijers richtte hij de academische werkplaats bij de Nieuw Kans op, is hij bestuurslid van de academische werkplaats forensische zorg voor jeugd en is voorzitter van EFCAP-NL. Hij werkt als kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule in Amsterdam, waar hij zich met name bezighoudt met complexe gedragsstoornissen.