Els Jonker

Meer informatie over de lezing volgt spoedig.

Els Jonker is jeugdarts en arts maatschappij & gezondheid. Ze heeft bijna veertig jaar gewerkt als jeugdarts voor de schoolgaande jeugd. Els is vanaf haar vijfde levensjaar opgegroeid met een zeer ernstig gehandicapte moeder en is sinds ruim vijftien jaar ambassadeur Jongemantelzorg namens AJN Jeugdartsen Nederland en de netwerkorganisatie voor professionals in de jonge mantelzorg JMZ Pro. In die hoedanigheid draagt zij bij aan awareness en deskundigheid van professionals, aan wetenschappelijk onderzoek over en aan lokaal en landelijk beleid rond jonge mantelzorgers.