Igor Ivakic en Merel Spijkerman - Alles is (publieke) gezondheid


In het post-corona-tijdvak gaat het niet alleen om zorgen voor de zieken, maar juist ook over de manier waarop we gezondheid kunnen stimuleren. Hoe doen we dat met Onze Jeugd? Hoe zorgen we dat zij gezondheidsvaardig zijn, mentaal goed in balans zijn, veerkrachtig en weerbaar zijn. Welke opdracht ligt hiervoor op scholen en wie kunnen ze betrekken om daarin samen te werken?

Igor Ivakic, directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (zorg redt levens, preventie redt generaties) en Merel Spijkerman (samen werken aan gezondheid) zorgen ervoor dat deelnemers nooit meer naar situaties zullen kijken zonder zich daarbij de preventievraag te stellen. Wat die vraag is? tja..

Igor Ivakic

Igor is sinds oktober 2015 directeur van het NCJ. Zijn missie is dat ieder kind in Nederland gezond en veilig kan opgroeien. Hij wil samen met de JGZ-sector laten zien dat je maatschappelijke epidemieën, zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede, beter beheersbaar kunt maken door stevige inzet op preventie.

Door binnen de JGZ de krachten te bundelen wil hij meer impact creëren. Zijn focus ligt dan ook op het maken van verbindingen binnen de JGZ, maar ook tussen de JGZ en partijen daaromheen.

Igor heeft een achtergrond als maatschappelijk werker en socioloog. Hij werkte onder andere bij de rijksoverheid, als management consultant en bij diverse maatschappelijk organisaties zoals Stichting Lezen & Schrijven en VluchtelingenWerk Nederland. Ook vervult Igor verschillende bestuursfuncties in de sociaal-maatschappelijke sector.

Merel Spijkerman

Merel Spijkerman is programma adviseur bij Alles is Gezondheid. Deze organisatie zet zich als programma, maar ook als beweging, in op gezondheidsbevordering in Nederland. Dit doen ze door het creëren van onderlinge verbondenheid tussen overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, en het gezamenlijk leren en uitvoeren om ambities te realiseren. Het Alles is Gezondheid netwerk bestaat uit zo'n 3000 partners, die samen de beweging naar een vitaler Nederland stimuleren.

Haar functie is het overzien van ontwikkelingen in projecten, het adviseren van het programmahoofd en het samenbrengen van vervolgstappen voor het behalen van de programmadoelen. Het signaleren van kansen en het meedenken over de strategie horen hierbij. Ook naar buiten toe is Merel actief als vertegenwoordiger van het programmabureau en het netwerk Alles is Gezondheid.