Remko Iedema

'Kinderen die moeite hebben om naar school te gaan'

Als zijn dochter ziek wordt en niet meer naar school kan, komt Remko Iedema, manager Sociaal Domein bij een middelgrote gemeente, terecht in de wereld van medische zorg, passend onderwijs en jeugdzorg. Hij constateert dat ondanks fantastisch geformuleerd beleid kinderen verloren raken in procedures, doorverwijzingen en goedbedoelde korte termijn interventies. Ook merkt hij dat hij in de rol van vader anders tegen zaken aankijkt dan in zijn rol van manager.

Hij besluit op onderzoek uit te gaan. Uit gesprekken met ouders en kinderen leidt hij een norm af: wat is eigenlijk normaal? Vervolgens probeert hij te verklaren waarom zaken gaan zoals ze gaan en vraagt hij zich af hoe het beter zou kunnen. Hij spreekt met landelijke opinieleiders als voormalig kinderombudsman Marc Dullaert en lector Bert Wienen, medewerkers van gedragswerk en de Onderwijsconsulenten, maar ook met managers, leerkrachten, huisartsen en jeugdzorgmedewerkers. Ook pakt hij er managementboeken bij die hem inspireren.

 

Zijn bevindingen legt hij vast in een boek waarvan de titel uitdrukt wat vaak gebeurt: het denken in interventies en taaie processen staat echte oplossingen in de weg: “Baat het niet, dan schaadt het wel.” Verrast trekt hij de conclusie dat verbetering niet bij beleidsmakers ligt, hoewel die zeker een rol hebben, maar bij uitvoerders.

Iedema schetst hiervoor de weg. “Het kan anders,” schrijft hij. Morgen al. Of vandaag. Hij zal daarover een uitdagend betoog houden. Klik hier en lees het interview van Remko Iedema in VNG Magazine (2019).

Remko Iedema was van 2013-medio 2019 eindverantwoordelijk manager Sociaal Domein bij een middelgrote gemeente en is momenteel namens acht gemeenten opdrachtgevend manager voor een Zorgregio.