Roeline van Driel

Onderbuikgevoel - Over kinderen met onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK)

Een kind dat buikpijn krijgt omdat het zich zenuwachtig maakt voor een proefwerk op school, dat herkennen we allemaal.

Maar dat meisje met hoofdpijnklachten dan, die nu al veel verzuimt, al vele dokters heeft gezien en waarvan we verwachten dat het “een thuiszitter” zal worden. Wat herkennen we dan?

Hebben we ooit ons onderbuikgevoel gevolgd, een relatie gelegd met het feit dat haar moeder ziek is en zij zich daar (kop)zorgen over maakt? Hebben we de tijd genomen om echt met haar te spreken en aan te geven dat ze bij ons terecht kan? Of verwachten we dat de dokters het kunnen oplossen en laten we het aan hen over?Deze workshop is bedoeld voor hen die dergelijke (SOLK) problematiek beter willen begrijpen en zich vanuit de eigen rol en positie, voor deze groeiende groep kinderen willen inzetten.

Al meer dan 30 jaar ben ik vanuit diverse rollen en functies werkzaam in de zorg. Dit bijvoorbeeld als uitvoerend professional, als leidinggevende, als toezichthouder, etc. Momenteel werk ik bij Proscoop, een niet commerciële adviesorganisatie in Noord Oost Nederland die zich inzet voor goede gezondheid en zorg dichtbij. Voor meer info zie desgewenst www.proscoop.nl.

De laatste 10 jaar heeft het thema SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) mijn specifieke aandacht. Dit omdat we ondanks onze goede gezondheidszorg nog steeds onvoldoende in staat zijn mensen met dergelijke klachten de juiste zorg en begeleiding te bieden.

Naar mijn mening moet en kan dit anders. En ik draag graag uit hoe dit mogelijk zou kunnen zijn.