Prof. dr. Bram Orobio de Castro

Onderwijs en Zorg zijn samen geen Kosten maar Baten

Leerproblemen, schooluitval, pesten, agressie: Hoewel het met het overgrote deel van de jeugd in Nederland bijzonder goed gaat woedt een fel maatschappelijk debat over alles wat er mis zou zijn met de jeugd en worden met grote voortvarendheid radicale voorstellen gelanceerd om problemen van (of eigenlijk vooral problemen met) de jeugd aan te pakken of juist als overdreven medicalisering af te doen. 

Opvallend aan dit debat is de sterke ideologische inspiratie van probleemanalyses. Daarbij ontbreekt het veelal aan basale interesse in feitelijke effecten van onderwijs en (preventieve) behandeling van kinderen op hun ontwikkeling.

Dit terwijl er veel wetenschappelijke kennis is over (kosten)effectief voorkomen en behandelen van gedragsproblemen, die in andere landen vol op wordt toegepast (en die leidt tot grote kostenbesparingen). Investeren in onderwijs en jeugdzorg blijkt niet kostbaar maar rendabel te kunnen zijn (maar niet als we niet verstandig kiezen hoe we de middelen inzetten).

Hoog tijd om ook hier te doen wat werkt! In deze bijdrage bespreek ik in vogelvlucht de kennis over effectieve interventie door school en zorg voor jeugd samen, zoeken we de voornaamste belemmeringen voor het gebruik van deze kennis en nemen we die (als het even mee zit) ter plekke weg.

Prof. dr. Bram Orobia de Castro (1970) is benoemd tot hoogleraar Orthopedagogiek: ontwikkelings- en opvoedingsproblemen aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Bram Orobio de Castro richt zich in zijn onderzoek op de ontwikkeling van agressieve gedragsproblemen bij kinderen, en hoe deze problemen het effectiefst voorkomen of behandeld kunnen worden. Met zijn onderzoek hoopt hij de oorzaken te vinden die bepaalde gedragspatronen in stand houden. Deze kennis kan bijdragen aan het ontwikkelen van effectievere methoden om probleemgedrag tegen te gaan.

Als hoogleraar gaat Orobio de Castro zich richten op het voorkomen en behandelen van psychosociale problemen bij kwetsbare kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden, zoals binnen gezinnen waar problemen ongewild van generatie op generatie worden overgedragen.

Bram Orobio de Castro is sinds 2006 hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Hij geeft verschillende cursussen in de bachelor, master, PhD en postdoctoraal onderwijs. Orobio de Castro is voorzitter van de nationale subcommissie voor de erkenning van effectieve psychosociale interventies bij kinderen en jongeren (DEI).

Orobio de Castro is voorzitter van ExtrAct, een consortium gericht op werkzame elementen voor behandeling van gedragsproblemen en van ‘Wat werkt tegen pesten?’, een consortium van vijf universiteiten dat effecten van tien veelbelovende antipestprogramma’s op pesten en gepest worden onderzoekt. Orobio de Castro verwierf tal van subsidies. Zo ontving hij een Parel van ZonMW voor zijn onderzoek naar oudergroepen in achterstandswijken, structurele financiering voor ondersteuning van kinderen van ex-gedetineerde moeders, en Veni- en Vici-subsidies van NWO voor onderzoek naar de inzet van virtual reality om agressieve gedragsproblemen bij jongeren beter te begrijpen en te behandelen.