Harold Bekkering

'Wat is betekenisvol onderwijs?'

De discussie laait op. Is het aanreiken van zoveel mogelijk kennis de doelstelling van onderwijs, of moeten juist zaken als persoonlijke groei, creativiteit, samenwerken en natuurlijke nieuwsgierigheid de basis vormen?
Een ander punt van zorg is het welzijn van leerling en leraar in het huidige onderwijssysteem, wat gaat hier mis?
Ik bespreek deze vragen vanuit hedendaagse kennis over hoe de hersenen werken. Spoiler. Verwacht geen makkelijke antwoorden, maar hopelijk wel inspiratie om na te denken over innovatieve onderwijsvormen en een gezonde groei van jeugdige talenten.

Prof. dr. Harold Bekkering is hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen aan het Donders Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Hoe leert de mens en wat willen we dat een leerling leert? Hoe richten we een school optimaal in om te leren; en de rol van beloning en straf, omgaan met fouten, de rol van de docent, ICT en management hierin.

Harold Bekkering is geïnteresseerd in menselijk leren in het algemeen. Op microniveau bestuderen we experimenteel hoe de hersenen en het lichaam leren mogelijk maken, met speciale aandacht voor de rol van motivatie, taal en sociaal leren. Op macroniveau zijn we geïnteresseerd in het bevorderen van levenslang leren in de maatschappij bij mensen en robots. Harold is met name gemotiveerd om onderwijs te innoveren op basis van onze huidige neurocognitieve kennis over menselijk leren.