Peter de Vries

Dagvoorzitter

Peter de Vries volgde de pabo en de hogere kaderopleiding pedagogiek. Hij was bijna tien jaar leraar in het basis- en speciaal basis onderwijs. Daarna werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke en een lichamelijke beperking. Van 2003 tot 2019 werkte hij als adviseur en trainer ouderbetrokkenheid bij CPS. Hij is de bedenker van het concept Ouderbetrokkenheid 3.0 (© CPS). Nu is Peter zelfstandig expert ouderbetrokkenheid en wordt hij regelmatig gevraagd als dagvoorzitter op congressen en bijeenkomsten. Daarnaast doet hij promotieonderzoek over ouderbetrokkenheid bij prof. dr. Cok Bakker aan de Universiteit Utrecht. Peter de Vries, die ook zelf als ouder op school komt, heeft verschillende boeken over ouderbetrokkenheid op zijn naam staan, waaronder het bekende Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0.

Voor Instondo schreef Peter de Vries het boek 'Zet ouders in hun kracht'.