Bas Warner - Van belangen naar begrijpen: over luisteren naar de wereld van de ander

In mijn werk als adviseur en onderzoeker in het onderwijs- en jeugddomein kom ik al jarenlang steeds dezelfde situatie tegen. Telkens in een andere verschijningsvorm, maar in essentie dit patroon: een groep betrokkenen wil allemaal ‘het beste voor kinderen’, roept dat om het hardst. Dat is geen mooi weer spelen, ze willen het allemaal (doorgaans) écht. En toch lukt het maar niet om met elkaar duurzame afspraken te maken over wát er dan moet gebeuren en wie daar welke bijdrage aan levert. Ik zie het terug op alle niveaus: in OOGO’s tussen onderwijs en gemeenten, aan de bestuurstafel van samenwerkingsverbanden, in MDO’s met professionals en ouders aan tafel…En al jaren vraag ik me af: hoe kan dat nou? Een eerste antwoord is: omdat iedereen aan tafel een belang heeft, en die belangen niet altijd compatibel zijn. Maar dat is te makkelijk. Belangen kan je afstemmen. Vanuit mijn gecombineerde achtergrond als socioloog en onderwijskundige ben ik altijd geïnteresseerd geweest in verschillende belevingen van één werkelijkheid en de mogelijkheid de ander mee te nemen in jouw beleving om zo samen tot oplossingen te komen. Mijn eigen prille ouderschap liet me inzien dat dat principe niet alleen aan de bestuurstafel toepasbaar is, maar eigenlijk geldt voor alle situaties met, rond en voor kinderen. Aan de hand van persoonlijke en professionele ervaringen en inzichten uit het werk van pedagoog Janus Korczak verken ik hoe we op al deze verschillende niveaus een stap zouden kunnen zetten van belangen naar begrijpen.

Biografie Bas Warner:

Bas werkt als adviseur en onderzoeker bij OOG onderwijs en jeugd. Bij OOG combineert hij zijn voorliefde voor pedagogische inhoud met zijn interesse in organisatorische puzzels. Hij is gespecialiseerd in vraagstukken rondom signalering van ondersteuningsbehoeften, het inrichten van goede routes richting ondersteuning en het vormgeven van passend aanbod in het onderwijs- en jeugddomein. Daarnaast is hij goed thuis in kwaliteitszorg en het daarin optimaal gebruiken van ervaringen van direct betrokkenen uit de praktijk.

Bas adviseert en ondersteunt scholen en besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten bij ontwikkeling, beleid en praktijk rond (passend) onderwijs, jeugdhulpverlening en het sociaal domein. Hij is goed in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, maar ook ‘geel’ in hart en nieren: nieuwsgierig, associatief, initiatiefrijk, een dossiervreter en altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en verbindingen. Daarbij altijd denkend vanuit de inhoud en de vraag wat goed is voor kinderen en jongeren.

Een van Bas zijn mooie projecten is het project "Vertellis?!". Een narratieve methodiek, die een combinatie van ervaringen en statistiek gebruikt om sámen met direct betrokkenen te komen tot betekenisvolle en kleine verbetervoorstellen voor de complexe praktijk van onderwijs en jeugd. Ook hierop zal Bas tijdens zijn bijdrage kort ingaan.